Δημοτικά Συμβούλια Νέων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ

Στη νέα εποχή, την εποχή των μεγάλων προκλήσεων και αλλαγών, η Νέα Γενιά πρέπει και μπορεί να γίνει μια κυψέλη προβληματισμού που θα αναδείξει ενεργούς και συμμετοχικούς πολίτες.

Οι Νέοι είναι ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας που αναλαμβάνουν ευθύνες, διαμαρτύρονται, αντιδρούν και ζητάνε δικαίωμα στο όνειρο.

Έχει έλθει η στιγμή να αναγνωρίσουμε τους νέους ως θετική δύναμη και όχι ως πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστούμε.

Πρέπει, επομένως, να διαθέτουν τα μέσα για να εκφράσουν τις ιδέες τους, να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, να έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση για να συνεισφέρουν στην οικοδόμηση και την ανάπτυξη του τόπου μας

Για πρώτη φορά στη χώρα μας προκηρύσσονται εκλογές, οι οποίες στοχεύουν στη συμμετοχή των νέων στην πολιτική ζωή και στην εξοικείωσή τους με τις αρχές της Δημοκρατίας.

Με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία υπεγράφη από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εσωτερικών βάσει του νόμου 3443/06 προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των πρώτων Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Οι εκλογές προκηρύσσονται για τις 22, 23 καθώς και 29, 30 Μαρτίου 2008.

Με απόφαση των κατά τόπους Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων θα διεξαχθούν οι εκλογές σε μια από τις παραπάνω προτεινόμενες ημερομηνίες. Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών θα δημοσιοποιηθεί στην τοπική κοινωνία, με στόχο να γίνει γνωστή στους νέους και τις νέες κάθε Δήμου ή Κοινότητας.

Πως θα γίνουν οι εκλογές

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι νέοι και οι νέες ηλικίας από 15 έως 28 ετών, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 1/1/1980-31/12/1993 και είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων και οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις εγγραφής στα Μητρώα των Νέων (που αποτελούν τον εκλογικό κατάλογο) και έχουν ήδη ανοίξει ή θα ανοίξουν σε κάθε Δήμο και Κοινότητα και θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι την Παρασκευή 7 Μαρτίου.

Με τη δημιουργία του νέου θεσμού θα δώσουμε, στην πράξη, τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να εκφραστούν, να προτείνουν και να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά του τόπου μας, ελεύθεροι από κομματικές ή άλλες παρεμβάσεις.

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Ανεξάρτητων Δημοτικών Κινήσεων, παρόλες τις επιφυλάξεις που διατηρεί για πτυχές του εγχειρήματος, θα στηρίξει τον θεσμό ως πρώτο βήμα προκειμένου οι νέοι της πατρίδας μας να διαθέτουν τα μέσα για να εκφράσουν τις ιδέες τους, να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, να έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση για να συνεισφέρουν στην οικοδόμηση και την ανάπτυξη του τόπου μας με τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή και την εξοικείωσή τους με τις αρχές της Δημοκρατίας.

Advertisements