ΑΠΟΦΑΣΗ 6ης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ” (ΠΑΝΑΚ) στη Γενική της Συνέλευση στις 13/3/10 (Γλυφάδα), με βάση το εισηγητικό κείμενο και τη συζήτηση που ακολούθησε με τις τοποθετήσεις των μελών της, αποφάσισε τα παρακάτω:

Στη σημερινή εποχή των ανοιχτών συνόρων και της τεχνολογικής επανάστασης η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται άμεσα μια ριζική μεταρρύθμιση, που να διαμορφώνει βιώσιμες και αποκεντρωμένες δομές, να καταργεί τον συγκεντρωτισμό της εξουσίας και το πελατειακό σύστημα και να δημιουργεί έναν αποτελεσματικό Δήμο με οικονομική αυτάρκεια, δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης, καλά οργανωμένες Υπηρεσίες και κυρίως να προάγει τη δημοκρατία και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.

Η “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ” (ΠΑΝΑΚ) τάσσεται υπέρ της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης, του ισχυρού δήμου και της αιρετής περιφέρειας σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση του σημερινού συγκεντρωτικού κράτους. Εν τούτοις, το συγκεκριμένο σχέδιο «Καλλικράτης» -με τα μέχρι σήμερα δεδομένα- δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτά τα αιτήματα και στις προσδοκίες των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε και διεκδικούμε:

  1. Εφαρμογή της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές αλλά και στη συγκρότηση των οργάνων (δημοτικών/περιφερειακών συμβουλίων, δημαρχιακής/ εκτελεστικής επιτροπής) με επαναφορά του 50%.
  2. Διεύρυνση της δημοκρατικής λειτουργίας, ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας, διασφάλιση της έκφρασης των μειοψηφικών απόψεων/μικρών παρατάξεων με την πρόβλεψη δυνατότητας να εκπροσωπούνται σε επίπεδο δήμου/περιφέρειας/τοπικού συμβουλίου.
  3. Σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ (με πρόβλεψη για συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, π.χ. διαφορές ορεινών δήμων από νησιωτικούς, χρήση λιμένων κ.ά.). Αναθεώρηση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.
  4. Σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων της περιφέρειας με συγκρότηση Νέου Κώδικα Περιφερειών.
  5. Επιδίωξη διαβούλευσης και συναίνεσης πριν τις συνενώσεις και όχι υποχρεωτική επιβολή τους.
  6. Ουδεμία οργανική σχέση ΟΤΑ-Περιφέρειας με τις «γενικές διοικήσεις».
  7. Αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση. Αντιστροφή της σχέσης ΟΤΑ-Περιφέρειας με την Κεντρική Κυβέρνηση: Ό,τι δεν διαχειρίζονται οι ΟΤΑ-Περιφέρειες, το διαχειρίζεται η κεντρική κυβέρνηση.
  8. Πλήρη εφαρμογή του αρθ. 102 του Συντάγματος περί Αυτοδιοίκησης. Καμία παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης σε ΟΤΑ-Περιφέρειες.
  9. Δημιουργία ανά περιφέρεια εποπτικού οργάνου, προεδρευόμενου από έμπειρο δικαστή με πολυετή θητεία για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης. Συνέχεια
Advertisements

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ & ΤΗΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Αυτή την περίοδο, ο θεσμός της αυτοδιοίκησης βρίσκεται και αυτός ενώπιον μεγάλων και καθοριστικών εξελίξεων. Το σχέδιο «Καλλικράτης» έχει τεθεί σε διαβούλευση και αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας αλλάζει.

Το σχέδιο «Καλλικράτης», όταν ολοκληρωθεί, θα κριθεί με γνώμονα το καθολικό αίτημα για ισχυρούς δήμους και αιρετή περιφέρεια (αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση, επαρκείς πόροι και διευρυμένες αρμοδιότητες) αλλά και με το κριτήριο της συμβολής του στον εκδημοκρατισμό του θεσμού και στην κατοχύρωση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στις τοπικές αποφάσεις. Αν βασικό κριτήριο της δημοκρατίας αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο οι πλειοψηφίες αντιμετωπίζουν τις μειοψηφίες, η εκτίμηση –και όχι μόνο δική μας- είναι ότι το σχέδιο δεν ανταποκρίνεται επαρκώς σ’ αυτό το κριτήριο.

Στην επιστολή μας αυτή θα αναφερθούμε κυρίως στο θέμα του άτυπου θεσμού του «χρίσματος» υποψηφίων, που σχετίζεται άμεσα με τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Η σχέση μας με τους πολιτικούς οργανισμούς δεν είναι σχέση αντιπαλότητας. Αντίθετα, σεβόμαστε πλήρως και αυτονόητα τον θεσμό και τον ρόλο των κομμάτων στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Κρίνουμε, όμως, ότι το «χρίσμα» αποτελεί πλέον έναν αναχρονιστικό θεσμό, που συρρικνώνει τη δημοκρατία και τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και εμπλέκει την αυτοδιοίκηση στον κομματικό ανταγωνισμό διχάζοντας τις τοπικές κοινωνίες.

Εξάλλου, η Αυτοδιοίκηση, ως μη κρατικός/μη κομματικός θεσμός συλλογικής διαχείρισης των τοπικών θεμάτων, έχει μακρά παράδοση στον ελλαδικό χώρο, σε σύγκριση με άλλες κοινωνίες όπου Κράτος και Αυτοδιοίκηση γεννήθηκαν και οργανώθηκαν παράλληλα κατά τα νεότερα χρόνια.

Οι πολίτες είναι ώριμοι και ικανοί να επιλέξουν τους καλύτερους εκ των συνδημοτών τους μέσα από τοπικές πρωτοβουλίες προσώπων ή ομάδων. Τα κόμματα, μπορούν να στηρίζουν, με τα δικά τους κριτήρια, τις πρωτοβουλίες που αναδεικνύονται από τις τοπικές κοινωνίες χωρίς να «χρίζουν» εκ των άνω και εκ των προτέρων τους υποψήφιους.

Το τελευταίο διάστημα, όλο και περισσότερα κορυφαία πολιτικά στελέχη αναγνωρίζουν τον αναχρονιστικό χαρακτήρα του «χρίσματος» και συνηγορούν στην κατάργησή του. Στις φωνές αυτές προσθέτουμε κι εμείς τη συλλογική δική μας και ζητούμε τη δημόσια δέσμευση των κομμάτων στην κατάργηση του «χρίσματος», προκειμένου:

– Να ενισχυθεί η δημοκρατία, η συμμετοχή, η υπευθυνότητα και η κοινωνική συνοχή.

– Να δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής στην ανάδειξη των καλυτέρων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της χώρας συνολικότερα.

-Να βελτιωθεί η επικίνδυνη για τη δημοκρατία μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα.

-Να βελτιωθούν αισθητά οι χαμηλοί δείκτες της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης του χρήματος των πολιτών, όπως αυτοί αποτυπώνονται καθημερινά στα ΜΜΕ και περιοδικά στις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συνηγόρου του Πολίτη.

Οι εκλογές του 2010 να γίνουν παντού χωρίς κομματικά χρίσματα.

Με εκτίμηση

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘEΣΣAΛONIKH, ΠPΩTOBOYΛIA, MΠOYTAPHΣ Γ., IωΑννινα, ΣYNEPΓAΣIA ΓIA THN AΛΛAΓH, ΦΙλιος Φ., ΠATPA, TΩPA ΓIA THN ΠATPA, ΔημαρΑς Γ., KEPATEA, ΠPΩTA H KEPATEA, IατροΥ Σ., ΓλυφΑδα, ANOIXTOI OPIZONTEΣ, ΛυγνοΥ A., NAYΠΛIO, H AΛΛH ΠPOTAΣH, ΓΚΙΟΛΑΣ Γ., XΙος, NEA ANTIΛHΨH, XαλλιορΗς I., N. MΑκρη, ΔYNAMH ΠOΛITΩN, ΔεληβοριΑς Φ., KΟρινθος, KINHΣH ΠOΛITΩN, KασΙμης Χ., ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, Ανεξαρτητη Κινηση, ΚουνελΑκης Σ., ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΖΑΡΡΟΣ Α., ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΒΑΒΥΛΗΣ Θ., ΒΑΡΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΚυπριΩτηΣ Δ., ΑΣΤΑΚΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Η., ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΠΟΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Κ.

6η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητοί/ές φίλοι/ες,

η “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ” (ΠΑΝΑΚ) διοργανώνει την 6η Πανελλαδική Συνάντησή της.

Στο διήμερο των εργασιών, την πρώτη μέρα (Σάββατο) στην πανελλαδική συνέλευση της ΠΑΝΑΚ τα μέλη και οι φίλοι της θα συζητήσουν τα μείζονα θέματα που απασχολούν την αυτοδιοικητική κοινότητα ενόψει των σχεδιαζόμενων αλλαγών (Σχέδιο “Καλλικράτης”, συνενώσεις, πιθανές συνεργασίες, αποδοκιμασία χρισμάτων”), ενώ τη δεύτερη (Κυριακή) θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα:

“Το “Σχέδιο Καλλικράτης” και το μέλλον της Αυτοδιοίκησης”

Ομιλητές (αλφαβ. σειρά): Βαλσαμάκη Η., τ. αντιδήμαρχος Δ. Αθηνών, Κλάπας Μ., δήμαρχος Πρέβεζας, Κορτζίδης Χ., δήμαρχος Ελληνικού, Μπαλασόπουλος Θ., πρόεδρος ΠΟΕ-ΟΤΑ, Πασβαντίδης Χ., αναπλ. Νομάρχης Ν. Αθηνών, Τρεμόπουλος Μ., Ευρωβουλευτής. Συντονιστής: Ιατρού Σ., δήμαρχος Κερατέας.

Η Συντονιστική Επιτροπή της ΠΑΝΑΚ σας καλεί να συμμετάσχετε στις εργασίες του διημέρου προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας αλλά και να διεκδικήσουμε από κοινού μιαν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ & ΙΣΧΥΡΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Η Πανελλαδική Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Γλυφάδα, κτήριο δημαρχείου – Άλσους 15) στις 13-14 Μαρτίου 2010.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

Σάββατο 13/3 Πανελλαδική Συνέλευση

10. 30-11.00 Προσέλευση- Εγγραφή παρόντων-στοιχεία

11.0-11.10 Σύντομος απολογισμός πεπραγμένων

11.10-11.30 Εισήγηση για “Καλλικράτη”

11.30-14.00 Συζήτηση επί της εισήγησης

14.00-14.30 Απόφαση Συνέλευσης

14.30-15.00 Ανανέωση Συντονιστικής Επιτροπής

15.00 Πέρας Συνέλευσης

Κυριακή 14/2 Ημερίδα για την Αυτοδιοίκηση

10.30-11.00 Προσέλευση

11.00-11.10 Έναρξη, παρουσίαση των ομιλητών

11.10-12.45 Εισηγήσεις ομιλητών

12.45-13.15 Παρεμβάσεις προσκεκλημένων

13.15-14.15 Συζήτηση

14.15-14.30 Συμπεράσματα-πέρας ημερίδας

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘEΣΣAΛONIKH, ΠPΩTOBOYΛIA, MΠOYTAPHΣ Γ., Iωάννινα, ΣYNEPΓAΣIA ΓIA THN AΛΛAΓH, Φίλιος Φ., ΠATPA, TΩPA ΓIA THN ΠATPA, Δημαράς Γ., KEPATEA, ΠPΩTA H KEPATEA, Iατρού Σ., Γλυφάδα, ANOIXTOI OPIZONTEΣ, Λυγνού A., NAYΠΛIO, H AΛΛH ΠPOTAΣH, ΓΚΙΟΛΑΣ Γ., Xίος, NEA ANTIΛHΨH, Xαλλιορής I., N. Mάκρη, ΔYNAMH ΠOΛITΩN, Δεληβοριάς Φ., Kόρινθος, KINHΣH ΠOΛITΩN, Kασίμης Χ., ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, Ανεξαρτητη Κινηση, Κουνελάκης Σ., ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΖΑΡΡΟΣ Α., ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΒΑΒΥΛΗΣ Θ., ΒΑΡΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΚυπριώτηΣ Δ., ΑΣΤΑΚΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Η., ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΠΟΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Κ.