από το site του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναπαράγουμε το εξής:

Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας διοργανώνει διήμερο συνέδριο στις 20 και 21 Ιουνίου 2008 στην Αθήνα, (συνεδριακό κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, Λεωφόρος Συγγρού 103-105), με θέμα:

«Η πρόκληση μίας νέας Μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Το συνέδριο στοχεύει στην ολοκλήρωση ενός νέου μοντέλου διοικητικής διάρθρωσης της χώρας και της νέας σχέσης ανάμεσα στις βαθμίδες εξουσίας.

στην ίδια σελίδα έχει επίσης αναρτηθεί ολόκληρη η σχετική μελέτη. Καλό θα είναι να την διαβάσουμε όλοι και να τη λάβουμε υπόψη μας στη συζήτηση που κάνουμε για τις θεσμικές προτάσεις. Ας κατατεθούν παρατηρήσεις και προτάσεις εδώ.